Template:3.5e Spell/Desc Link

From Dungeons and Dragons Wiki
Jump to: navigation, search

doost aziz, vaghean maoomn az inke baa commenthaaye mofid va delgarm konandatoon be maa delgarmi midid. omidvaarim keh hamishe betoonim padkastemoon roo beh hamin zibaii negah daarim, albate baa yaariye shomaa shenavandegaan. Pedraame aziz, maoomn az yadaavari kardane mozooe bedrood va dorood. :)